Page 4 - Yeşilyurt Belediyesi AĞUSTOS 2022 Etkinlikleri
P. 4
ĞUSTOS 2022 ETKİNLİKLERİ

hizmetlere çok büyük önem veriyoruz. Tarihi Konaklarımızı AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise, Yeşilyurt Belediyesinin
restore ederek bölgemizin tarihini gözler önüne serdik, fiziksel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Yeşilyurt’un
farklı temalı müzeler kurduk, yemeklerimizin hem tanıtımı tarihini ve kültürel geçmişini ön plana çıkartan başarılı
hem satışı hem de gelecek kuşaklara taşınması için hizmetlerde bulunduğunu ifade ederken şunları söyledi;
Yeşilyurt Mutfağımızı hizmete sunduk. Bu yapılan yatırımlar “Belediye Başkanımız ve ekibi Lezzet Caddesi adını
neticesinde yerli ve yabancı turistler ya da farklı etkinliklere verdikleri bu bölgeyi cazibe merkezi haline getirdi.Burası
katılanlar burayı görmeden, yemeklerimizi tatmadan yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasına dönüştü.Belediye
gitmiyorlar, ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. Malatya’ya Başkanımızın fiziksel belediyecilikteki başarılarını görüyoruz
yeni bir turizm ve kültürel destinasyon mekanı kazandırdık. bununla birlikte turizm potansiyelini artıracak başarılı
Geleneksel sofra kültürümüzde yer alan eşsiz yemeklerimizi çalışmalarda da güzel mesafeler alıyor. Malatya’ya daha fazla
sahiplenmek, muhafaza etmek, dünyaya tanıtmak, turist çekmek için son yıllarda turizm sektörünün ilgi alanına
anlatmak ve turistlerin ilgini çekmek için coğrafi işaret tescil giren gastronominin büyük bir önemi vardır. Malatya yöresel
sürecine ayrı bir önem veriyoruz. Yemeklerimize kimlik lezzetler anlamında bu tür tanıtım programları vesilesiyle
kazandırmak, pazar payını yükseltmek ve nesilden nesile ülke çapında daha fazla tanınacak ve bilinecektir.” şeklinde
aktarılması amacıyla da Türk Patent ve Marka Kurumuna 30 konuştu.
farklı ürünümüzün tescili için başvurduk, bugüne kadar her
birinin ayrı bir özelliği ve hikâyesi olan 11 ürünümüze tescil Yöresel lezzetlerin gastronomiye kazandırılması için
belgesi aldık. Diğerleri içinde çalışmalarımız sürüyor. Yöresel çalışmalar yürüten Yeşilyurt Belediyesini tebrik eden AK
yemek satışı yapan işletmelere de bu tescil belgelerini teslim Parti Milletvekili Ahmet Çakır ise, “ Malatya mutfağında yer
ederek, ziyaretçilerimizin gönül rahatlığıyla bu yemeklerden alan her lezzet bizim için çok değerlidir. Ulusal ve uluslararası
istifada etmelerini sağladık. Üç yıl süren titiz, özenli ve planlı ölçekte tescillenmiş ürünler o bölgenin tarihini ve kültürel
çalışmalarımız neticesinde, gastronomi dünyasında artık birikimlerini yansıtır. Tescil süreci olmazsa başka bir kentte
isminden söz ettiren, turizm sektöründe ki lezzet durakları bu yemeklerimizin kalitesi ve tadını göremeyeceğimiz
arasında yerini alan bir ilçe hüviyetine ulaştık. Tarihimiz, ürünler ortaya çıkacaktır.Kendi mutfağımızda ve kendi
kültürümüz ve gastronomimizi tanıtmak için çalışmalara kültürümüzde olan bu güzel çeşitli lezzetlerimize sahip
daha fazla ağırlık veriyoruz. Bu aşamada Valimizin, çıkmak bu açıdan önemlidir. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın
Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ve öncülüğündeki bu çalışmaları önemsiyoruz ve destekliyoruz.”
ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalarımızı dedi.
sürdürerek Malatya’nın köklü ve ihtişamlı tarihini tanıtmak
için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” diye konuştu. Gastronomiyle ilgili bütün çalışmaları desteklediklerini
Malatya’nın turizm potansiyeli ve gastronomisinin çok söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur
güçlü olduğunu söyleyen MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Çalık ise, “ Çırmıhtı’da, Lezzet Caddesinde, bu kültürel
“ Ülke çapında yakından bilinen bir tarihe, kültür ve mekanlarda olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz.
gastronomiye sahibiz. Bu değerlerimizin tanıtımı ve gelecek Çırmıhtı Lezzet Caddesiyle birlikte yeniden ayağa kalktı.
nesillere aktarılması için yapılan çalışmalar çok kıymetlidir. Sadece buradaki caddeyle değil gastronomiyle ilgili
Yeşilyurt Belediyemizde bu anlamda çok güzel bir yol atılan bu güzel çalışmalardır. Yerli ve yabancı turistlerimiz
açtı, bizlerde destekliyoruz.Malatya’yı ziyaret edenlerin bu Yeşilyurt’a geldiklerinde bu caddede ki gastronomiyle ilgili
lezzetlerimizden istifade etmeleri içinde bu tür tanıtım mekanlarda istediği lezzetlere rahat bir şekilde ulaşabiliyor.
projelerini önemsiyoruz. Bu tür çalışmalara önem verdiği Yeşilyurt Belediye Başkanımıza bu güzel hizmetlerinden
için Belediye Başkanımızı ve ekiplerini tebrik ediyorum.” diye dolayı teşekkürlerimi sunuyorum ve attığı bu adımları bizler
konuştu. önemiyoruz. Biz Malatya’nın bütün yemeklerini Türkiye’ye
ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Turizm artık sadece tarih
ve kültürle değil aynı zamanda gastronomi kültürüyle de
beslenmesi gerekmektedir. Çırmıhtı gibi tarihiyle, doğal
zenginlikleriyle kendisine has bir zenginliğe sahip bu güzel
bölgemizde gastronomiyle ilgili başlatılan çalışmaları bizler
destekliyoruz. Bu aşamada en önemli adımlar meşakatli
bir süreci bulunan coğrafi işaret tescilleridir. Yeşilyurt
Belediyemizin aldığı bu coğrafi işaret tescil belgelerinin
daha fazla artacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Yeşilyurt yemeklerinin korunması ve sahiplenilmesi için
yapılan çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Vali Hulusi
Şahin ise, “ Coğrafi işaret tescil belgesi almak kolay bir şey
   1   2   3   4   5   6   7   8   9