Page 3 - Yeşilyurt Belediyesi AĞUSTOS 2022 Etkinlikleri
P. 3
ĞUSTOS 2022 ETKİNLİKLERİ

YEŞİLYURT’UN COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGELİ YÖRESEL ÜRÜNLERİNİN
TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

“Yeşilyurt’un Tarihi ve Yemeklerinin Tanıtımı İçin
Ortaya Koyulan Gayreti Takdirle Karşılıyoruz”

Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil
Belgesi alan yerel yönetim olan Yeşilyurt Belediyesinin, Belgesi alan yerel yönetim olduklarını söyleyen Yeşilyurt
Yeşilyurt Kent Konseyiyle işbirliği halinde Türk Patent ve Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yöresel yemeklerin
Marka Kurumundan aldığı Yeşilyurt’un 11 farklı yöresel tanıtımına yönelik hayata geçirdikleri projelerin ardından
lezzetinin Coğrafi İşaret Tescil Tanıtım Programı yoğun ilgi Yeşilyurt’un iç ve dış turizmdeki lezzet durakları arasında
altında gerçekleştirildi. yerini aldığını söyledi.

Çırmıhtı Hıroğlu Mahallesi Yeşilyurt Lezzet Caddesindeki Yeşilyurt’un eşsiz lezzetlerini dünyaya tanıtmak için önemli
Tarihi Yeşilyurt Konaklarında hizmete giren Yeşilyurt projeleri teker teker gerçeğe dönüştürdüklerini ifade
Mutfağında düzenlenen tanıtım etkinliğinde, Coğrafi İşaret eden Başkan Çınar, üç yıllık dönemde başlattıkları yatırım
Tescil Belgesine kavuşan Yeşilyurt Dalbastı Kirazı, Banazı ve tanıtım atağıyla birlikte Yeşilyurt’u tüm değerleriyle
Karası Üzümü, Kiraz Yaprağı Sarması, Malatya İçli Köftesi, topyekün ayağa kaldırdıklarını dile getirirken şunları
Malatya Analı Kızlı (Tiritli Köfte), Malatya Tandır Ekmeği, söyledi; “Yeşilyurt’un kültürü, tarihi ve gastronomisini ön
Malatya Kurabiyesi, Malatya Tevek Yaprağı Sarması, Malatya plana çıkarmak adına yaptığımız çalışmalara her geçen
Erik Ekşisi, Malatya Bilik Ekmeği ve Malatya Yassı Kadayıfı bir yenisini daha ekliyoruz. Yeşilyurt Kent Konseyimizle
özel alanlarda sergilendi. işbirliği halinde üç yıllık süre içerisinde yürüttüğümüz planlı
çalışmaların neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumuna
Tarih, Kültür ve Gastronomi Kenti Yeşilyurt’un geleneksel sofra yaptığımız başvurularımızın ardından bugüne kadar 11
kültüründe yer alan yemeklerinin yanı sıra meyvelerinin iç ve yöresel lezzetimizin tescil belgesini alarak büyük bir başarı
dış turizme hak ettiği konuma ulaşması için göreve geldiği elde ettik. Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla tescil belgesi
günden bugüne kadar başarılı hizmetlerin altına imza atan alan yerel yönetim olmanın haklı gururu yaşarken, ilçemizin
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, davetlilere yöresel geçmişten bugüne kadar uzanan bütün tarihsel sürecine,
yemekler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. yemeklerine, kültürüne ve doğal zenginliklerine değer katan
   1   2   3   4   5   6   7   8