Page 1 - Yeşilyurt Belediyesi Temmuz 2019 Etkinlikleri
P. 1
EMMUZ 2019 ETKİNLİKLERİ

Yeşilyurt Belediye Meclisi Temmuz
Ayı Toplantısını Yaptı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısını çirkin ve sağlıksız ıslah çalışması olduğu görülmüştür.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında Henüz işin başında iken bu projenin durdurulup, yerinde
gerçekleştirdi. incelemeler yapılıp, tadilat projesi ile düzeltilmesi gerektiğini
Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda düşünüyoruz” şeklindeki soru önergesine karşılık olarak DSİ
gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 9 Bölge Müdürlüğü 92.Şube Müdürlüğünden gönderilen
okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 14 cevap yazısı okundu.
Haziran 2019 tarihli Haziran Ayı toplantısı 2.Oturumuna ait Gönderilen yazıda, “ Konu Şube Müdürlüğümüzce
meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. değerlendirilmiş olup bahse konu dere yatağında Q100:56.01
Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Emlak m³/sn, Q500:77.84 m³/sn olarak hesaplanmış olup ıslah
ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda mülkiyeti tesisimiz belirtilen debilere göre boyutlandırılmıştır.
Yeşilyurt Belediyesine ait Mollakasım mahallesindeki Kurumumuz tarafından yapılan çalışmalarda, önceliğimiz
383, 385 ve 386 adalardaki bazı parsellerin satışlarıyla emniyet sonra ekonomi ve sonrasında estetik prensibiyle
ilgili Encümene yetki verilmesi onaylanırken, mülkiyeti çalışılmaktadır. İthamda bulunulan konular gerçeklikle
Yeşilyurt Belediyesine ait Mollakasım mahallesi 319 ada 89 bağdaşmamaktadır. Konunun bu mınvalde değerlendirilmesi
ve 92 parseldeki taşınmaz ile Gündüzbey Mahallesi 2352 hususunda bilgilerinize rica ederiz.” ifadelerine yer verildi.
nolu taşınmazın on yıl süreyle yap-işlet-devret modeli ile Gündemdeki imar maddelerinin birçoğu görüşüldükten
kiralanmasına karar verildi. sonra kabul edilirken, bir maddenin Hukuk İhtisas
Yeşilyurt Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün Komisyonuna, üç maddenin İmar Komisyonuna havale
görev, yetki, sorumluluk ve çalışma yönetmeliği onaylandı. edilmesine, dört maddenin de Ağustos Ayı toplantısında
Haziran Ayı toplantısında Meclis Üyeleri tarafından Meclis görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildi.
Başkanlığına sunulan, “Yeşilyurt’un içinden geçen derede,
dere ıslah çalışması yapılmaktadır. Bu ıslah çalışması yerinde AĞUSTOS AYI TOPLANTISI ALTI AĞUSTOS’TA
incelendiğinde, derenin yanlarına çok yüksek ve dik beton Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Toplantısını 06 Ağustos
duvarlar yapıldığı görülmüştür. Bu derenin içinde hiçbir 2019 Salı günü saat 14:00’da Gedik Kültür Merkezinde
canlının su dahi içemeyeceği, doğanın yapısının bozulduğu, gerçekleştirecek.
   1   2   3   4   5   6