Page 1 - Yeşilyurt Belediyesi Mart 2017 Etkinlikleri
P. 1
ART 2017 ETKİNLİKLERİ

BAŞKAN POLAT, MALATYA TEKNOKENT’İN GELENEKSEL SOHBET TOPLANTISINA KATILDI

Polat, “AR-GE Çalışmalarıyla Hizmet Kalitesini
Yükseltiyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Türkiye’de fikir alış verişinde bulunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ile
yaşanan değişim ve dönüşüm bütün alanlarda olduğu gibi firma yetkilileri hazırladıkları projelerle ilgili Belediye Başkan
kamu alanında da bir zihniyet dönüşümüne ve bu kalitenin Polat’a bilgiler verdiler.
geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarırken hizmetlerimizin
etkili ve hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırmak adına Ar-Ge, POLAT, “AR-GE ÇALIŞMALARINA AYRI BİR ÖNEM
yenilikçi politikalar, izleme-değerlendirme ve proje yönetimi VERİYORUZ”
bizim için olmazsa olmazdır” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde Yeşilyurt Belediyesinin Araştırma ve Geliştirme çalışmaları
Belediye Başkan Yardımcısı R.Murat Türksoy, Muammer hakkında detaylı bilgiler veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı
Zafer, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Uğur Polat, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin gelecekte
Çobanoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lütfi örnek, modern bir kimliğe ulaşmasını sağlamak adına
İnan ile birlikte Malatya Teknokent’in geleneksel sohbet öncelikle konusuna hakim, teknolojinin geldiği son noktadan
toplantısına katıldı. haberdar, araştırma ve geliştirme konularında tecrübeli
yönetici kadrosunu oluşturduk. Farklılıkları oluşturabilecek,
AR-GE PROJELERİ HAKKINDA FİKİR ALIŞ VERİŞİ detayları yakalayabilecek yönetici kadromuzun araştırma
YAPILDI ve geliştirme alanında yaptıkları çalışmalar, incelemeler,
görüşmeler neticesinde belirlediğimiz kısa-orta ve uzun
Malatya Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı vadeli hedeflerimizi teker teker hayata geçirmekteyiz. AR-GE
Yrd.Doç. Dr. A.Fatih Kocamaz, Yönetim Kurulu Üyeleri ile faaliyetlerinin en önemli kıstası olarak kabul edilen ölçme-
Malatya Teknopark bünyesine çeşitli faaliyetlerde bulunan izleme ve değerlendirme mekanizmalarının üst seviyede
firma yetkililerinin katıldığı toplantıda AR-GE çalışmalarının işletilmesine büyük önem vermekteyiz” diye konuştu.
doğru bir kentleşme modeli üzerindeki faydaları hakkında
   1   2   3   4   5   6