Page 1 - Yeşilyurt Belediyesi Aralık 2019 Etkinlikleri
P. 1
RALIK 2019 ETKİNLİKLERİ

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÇINAR’DAN
‘3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’ MESAJI;

“Engelli İnsanlara Saygı, İnsanlığa Saygıdır”

‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle bir mesaj Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde
yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan düzenlemelerle eğitim hizmetlerinden sağlık, bakım
“Toplumsal bilinç ve bilgi düzeyinin artırılması, yardımlaşma ve istihdam olanakları gibi pek çok konuda tarihi nitelikte
ve empati düzeyinin yükselmesiyle engelli kardeşlerimizin adımlar atılarak, büyük ve güçlü Türkiye’miz her konuda
yaşam standartlarının yükseleceğine inanıyorum.” dedi. olduğu gibi bu alanda da dünyada örnek gösterilecek bir
konuma ulaşmıştır.
Yazılı mesajında; 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün engelli
vatandaşların sorunlarının ve çözüm önerilerinin dile Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı,
getirilmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi açısından aksine engelinden dolayı hiçbir imkândan yoksun
yapılması gerekenlerin dünya çapında gündem oluşturması kalmamasına özen gösterilmelidir. Onların yardıma değil
bakımından oldukça önem arz ettiğini ifade eden Başkan sevgiye ihtiyaçları olduğunu düşünerekten, onlara sevgiyle
Çınar, “Hayata, engelleri ile tutunmaya çalışan bütün kucak açılıp şefkat gösterilmelidir.
kardeşlerimizin yanında olup, onların daha kaliteli ve daha
yüksek standartlarda bir yaşam sürmelerini sağlamak Unutmayalım ki, hepimiz birer engelli adayıyız.
hepimizin görevi, hepimizin vicdanıdır. Bugünlerimizi sağlık ile yaşıyor olmamız yarınlarımızı da
bu şekilde geçireceğimizin garantisini veremiyor. Bu duygu
Çağdaş ve gelişmiş bir toplum olmanın temel öğelerinden ve düşüncelerle; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm
biri de, engellilerin toplumsal yaşama dâhil olmalarıdır. engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, huzur,
Unutulmamalıdır ki bir toplumun engellilerinin iş başarı ve esenlik dolu yıllar diliyorum. “ dedi.
ve sosyal hayata katılma oranı o toplumun olgunluk
seviyesini belirler. Bu kapsamda ülkemizde son yıllarda
   1   2   3   4   5   6