2017 Yılı Kasım Ayı 2.Oturum Toplantısı

2017 Yılı Kasım Ayı 2.Oturum Toplantısı

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-532

Birleşim:

13

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

 

Mehmet GÜNER

Mehmet ÇINAR

Mehmet KARAMAN

Ramazan ÇETİN

Salih URFALI

Kadircan ESEN

Meltem KAVUK

Ramazan YAKICI

Nurettin DURMAZ

Abdulkadir EYİDEMİR

Şahin ÖZER

Murat KARAPINAR

Mehmet ŞİRECİ

Seydi ERKUŞ

Ali PALANCI

Osman COŞKUN

Hüseyin SELÇUK

Memet ÖZEN

Dursun Cumali SUCU

Suna ŞEKEROĞLU

Bekir KARAKUŞ

Aliseydi ÜNLÜ

Zühal DİŞER

 

Şükran GÖNÜLTAŞ

Günnur TABEL

Fadıl ÇİÇEK

Ahmet KELEŞ

İsmail AYDIN

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun İştirakiyle Çoğunlukla Olağan toplandı.

 

           

 

 

 

 

 

            Toplantıda Bulunmayanlar: Hikmet TUTLU, Ümüt DAĞILMIŞGÜL

 

 

                       

            Mazeretli Olanlar: Ramazan MADEN, Sadin ŞAHİN, Cercis TAŞDEMİR, Nurettin KARAASLAN,  Ramazan ACAR, Orhan TANATAŞ

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-533

Birleşim:

13

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 07 Kasım 2017 tarihli Olağan meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-534

Birleşim:

13

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5600 ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 2’nci maddesi; Tecde Mahallesi 5600 ada 5 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 08/11/2017 tarih ve 588 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5600 ada 5 parsel numaralı taşınmazın maliği 05/07/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Emsal= 1.00 Yençok= 9.50 metre yapılaşma şartlarına sahip ve doğu yönünden 15 metre, batı yönünde 5 metre, kuzey yönünde 15 metre ve güney yönünde 10 metre çekme mesafelerine sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Emsal=  1.00 Bl Blok Nizam)= 3 kat, çekme mesafelerinin de doğu yönünde 15 metre, batı yönünde 5 metre, kuzey yönünde 5 metre ve güney yönünde 5 metre de olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-535

Birleşim:

13

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 3’ncü maddesi; Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 08/11/2017 tarih ve 589 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen Özel Eğitim Alanı için 11/07/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesin 08.02.2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-536

Birleşim:

13

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 4’ncü maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 08/11/2017 tarih ve 590 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, tapunun Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen Özel Eğitim Alanı için 01/08/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesin 14.06.2017 tarih ve 322 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş ve buna uygun olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-537

Birleşim:

13

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

 

Aşağıbağlar Mahallesi 5413 Ada 6 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 5’nci maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 5413 ada 6 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair 08/11/2017 tarih ve 591 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Aşağıbağlar Mahallesi 5413 ada 6parsel numaralı taşınmazın malikleri 27/09/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Emsal=1.50, TAKS= 0.25 ve YENÇOK = Serbest yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Blok Nizam 7 kat (BL-7) TAKS=0.40 ve Emsal=1.75 olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-538

Birleşim:

13

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Karakavak Mahallesi 112 Ada 4 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 6’ncı maddesi; Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair 08/11/2017 tarih ve 592 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Karakavak Mahallesi 112 ada 4 parsel numaralı taşınmazın maliki 27/09/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Emsal=1.40 ve Blok Nizam 5 Kat (BL=5) yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Blok Nizam 10 kat (BL-10) TAKS=0.40 olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Söz konusu bölgenin potansiyeli de göz önünde bulundurularak yapılan değişiklikle herhangi bir yoğunluk artışının yapılmadan yapılaşma koşullarının  E=1.40 , TAKS=0.34 ,Yençok=21.50 ve yapı yaklaşma mesafelerin ise plan paftasında olduğu gibi Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 4656,40) (Günnur TABEL, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK, M. Önder ÖZTÜRKOĞLU ve Ahmet KELEŞ’in çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-539

Birleşim:

13

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

 

Hacıabdi Mahallesi 4852 Ada 2 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 7’nci maddesi; Hacıabdi Mahallesi 4852 ada 2 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair 08/11/2017 tarih ve 593 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Hacıabdi Mahallesinde tescilli 4851 ada 1 parselin bitişiğindeki4852 ada 2 parsel numaralı taşınmazın malikleri ilgi dilekçe belediyemize başvurarak, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.05.2015 tarih ve 2165 sayılı kararında tescilli yapının bir kısmı yolda kaldığından, tescilli yapının imar adası içerisine alınmasına yönelik imar plan değişikliği ile (tescilli parselin bitişiğinde yer alan 2 numaralı parsel için) öneri yeni yapının yapı yaklaşma mesafesinin tescilli yapı parsel sınırı tarafından çekilerek hazırlanması yönünde karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda hazırlanan 4852 ada 2 numaralı parsel için tescilli parsel yönünde 3 metre yapı yaklaşma mesafesi verilerek, söz konusu parsel üzerindeki yapının doğusundaki parsele bitişik yapılaşması yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında konu ile ilgili olarak Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüş doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-540

Birleşim:

13

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

 

Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planı Tadilatında 5906 Ada 12 Nolu Parsel Malikinin İtirazı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 8’nci maddesi; Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planında, 5906 ada 12 nolu parsel malikinin itirazı hakkında 08/11/2017 tarih ve 594 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planları 18.09.2017 tarih 440 karar numarasıyla onaylanmıştır. Bu plan Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.09.2017 tarih ve 515 sayılı karar numarası ile onaylanarak 26.09.2017 tarihinde Yeşilyurt Belediyesince askıya çıkarılmıştır.

 

                Askı süresi içinde Karakavak Mahallesi 5906 ada 12 parsel numaralı taşınmazın maliki 04/10/2017 tarihli dilekçe ile yapılan itiraz ile Belediyemize başvuruda bulunarak; 26/09/2017 tarihinde askıya çıkarılan plan ve plan kararlarının düzeltilerek haksızlıkların ve eşitsizliklerin giderilmesi ve Karakavak Mahallesi 5906 ada 12 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinden geçen 25 metrelik yolun değiştirilmesinin Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Yapılan değerlendirmede; hazırlanıp onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planının şehircilik ilkeleri ve planlama kriterlerine uygun olarak hazırlandığı dolayısı ile yapılan itirazın plan bütünlüğünü bozacağından reddedilmesinin kabulüne (Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldığı oylamada ) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-541

Birleşim:

13

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

 

Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planı Tadilatında 5907 Ada 5 Nolu Parsel Malikinin İtirazı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 9’ncu maddesi; Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planı Tadilatında 5907 ada 5 nolu parsel malikinin itirazı hakkında 08/11/2017 tarih ve 595 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planları 18.09.2017 tarih 440 karar numarasıyla onaylanmıştır. Bu plan Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.09.2017 tarih ve 515 sayılı karar numarası ile onaylanarak 26.09.2017 tarihinde Yeşilyurt Belediyesince askıya çıkarılmıştır.

 

            Askı süresi içinde Karakavak Mahallesi 5907 ada 5 parsel numaralı taşınmazın maliki 26/10/2017 tarihli dilekçe ile yapılan itiraz ile Belediyemize başvuruda bulunarak; 26/09/2017 tarihinde askıya çıkarılan plan ve plan kararlarının düzeltilerek haksızlıkların ve eşitsizliklerin giderilmesi ve Karakavak Mahallesi 5907 ada 5 parselin emsalinin 0.25 olduğundan bahisle çevre parsellerde olduğu gibi kendi parselinin de emsalinin 1.75 olarak düzeltilmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

            Yapılan değerlendirmede; hazırlanıp onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planının şehircilik ilkeleri ve planlama kriterlerine uygun olarak hazırlandığı dolayısı ile yapılan itirazın plan bütünlüğünü bozacağından reddedilmesinin kabulüne (Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldığı oylamada ) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-542

Birleşim:

13

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

 

Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planı Tadilatında 5909 Ada 3 Nolu Parsel Malikinin İtirazı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 10’ncu maddesi; Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planı Tadilatında 5909 ada 3 nolu parsel malikinin itirazı hakkında 08/11/2017 tarih ve 596 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planları 18.09.2017 tarih 440 karar numarasıyla onaylanmıştır. Bu plan Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.09.2017 tarih ve 515 sayılı karar numarası ile onaylanarak 26.09.2017 tarihinde Yeşilyurt Belediyesince askıya çıkarılmıştır.

 

            Askı süresi içinde Karakavak Mahallesi 5909 ada 3 parsel numaralı taşınmazın maliki 25/10/2017 tarihli dilekçe ile yapılan itiraz ile Belediyemize başvuruda bulunarak; 25/09/2017 tarihinde askıya çıkarılan plan ve plan kararlarının düzeltilerek haksızlıkların ve eşitsizliklerin giderilmesi ve Karakavak Mahallesi 5909 ada 3 parselde bulunan Trafo alanının 5909 ada 4 parselin Güneybatı köşesine gelecek şekilde Trafo taşınmasını talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

            Yapılan değerlendirmede; hazırlanıp onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planının şehircilik ilkeleri ve planlama kriterlerine uygun olarak hazırlandığı dolayısı ile yapılan itirazın plan bütünlüğünü bozacağından reddedilmesinin kabulüne (Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldığı oylamada ) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-543

Birleşim:

13

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

 

Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planı Tadilatında 5929 Ada 15 Nolu Parsel Malikinin İtirazı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 11’nci maddesi; Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planı Tadilatında 5929 ada 15 nolu parsel malikinin itirazı hakkında 08/11/2017 tarih ve 597 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planları 18.09.2017 tarih 440 karar numarasıyla onaylanmıştır. Bu plan Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.09.2017 tarih ve 515 sayılı karar numarası ile onaylanarak 26.09.2017 tarihinde Yeşilyurt Belediyesince askıya çıkarılmıştır.

 

            Askı süresi içinde Karakavak Mahallesi 5929 ada 15 parsel numaralı taşınmazın maliki ilgi yazı ile yapılan itiraz ile Belediyemize başvuruda bulunarak; 26/09/2017 tarihinde askıya çıkarılan plan ve plan kararlarının düzeltilerek haksızlıkların ve eşitsizliklerin giderilmesi ve Karakavak Mahallesi 5929 ada 15 parselin yolda kaldığından bahisle parselin yoldan çıkarılmasını talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

            Yapılan değerlendirmede; hazırlanıp onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planının şehircilik ilkeleri ve planlama kriterlerine uygun olarak hazırlandığı dolayısı ile yapılan itirazın plan bütünlüğünü bozacağından reddedilmesinin kabulüne (Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldığı oylamada ) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

09/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-544

Birleşim:

13

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında 1/1000 Ölçekli İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 12’nci maddesi; Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı talebine dair 08/11/2017 tarih ve 598 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinin, sosyal ve teknik altyapının yetersiz olması, ulaşım sorunlarının bulunması nedeniyle alanın mekânsal gelişiminin sağlanması, kentleşmenin doğru ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, yaşam şartlarının yükseltilmesi amacıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak belirlenmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.

          Bu kapsamda Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine istinaden Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde (Tapunun Yeşiltepe Mahallesi) yaklaşık 34,5 ha alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi uygulaması hususunda, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.05.2015 tarih ve 261 sayılı kararı ile yetki devri almıştır. Buna istinaden Yeşilyurt Belediyesi Meclisinin 03.07.2015 tarih ve 120 sayılı kararı ve 13.11.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 17.10.2016 tarih ve 2016/9413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hoca Ahmet Ye sevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmiştir.

         Belediyemiz, alanın kentsel dönüşüm ve gelişim işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 04.08.2015 Ön Protokol ve 10.05.2017 tarihinde Ana Protokol imzalanmıştır.

        Ana Protokolün 10. maddesinde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanının tamamına ait Belediye tarafından hazırlanan vaziyet planı, kentsel tasarım projesine göre TOKİ tarafından talep edilecek imar planı tadilatı, imar planı uygulaması, ifraz ve tevhit işlemleri Belediye tarafından bizzat veya ilgili kurumlar nezdinde takibi sağlanarak yerine getirilecektir....." hükmüne istinaden bahse konu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarih 500 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yapılması gerektiği bildirilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

            Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; söz konusu değişikliğin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektiren bir işlem olduğu ve hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olduğu; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin de üst ölçek plana uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde (Tapunun Yeşiltepe Mahallesi) yaklaşık 34,5 ha alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin şehircilik ilkeleri ve planlama kriterlerine uygun olarak hazırlandığından Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 2372,19) (Ahmet KELEŞ ve Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldığı oylamada ) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kât