2017 Yılı Kasım Ayı 1.Oturum Toplantısı

2017 Yılı Kasım Ayı 1.Oturum Toplantısı

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-503

Birleşim:

13

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında;

 

 

Mehmet GÜNER

Mehmet ÇINAR

Mehmet KARAMAN

Ramazan ÇETİN

Salih URFALI

Kadircan ESEN

Meltem KAVUK

Ramazan YAKICI

Nurettin DURMAZ

Nurettin KARAASLAN

Şahin ÖZER

Murat KARAPINAR

Mehmet ŞİRECİ

Seydi ERKUŞ

Ali PALANCI

Cercis TAŞDEMİR

Hüseyin SELÇUK

Memet ÖZEN

Dursun Cumali SUCU

Ramazan ACAR

Bekir KARAKUŞ

Aliseydi ÜNLÜ

Zühal DİŞER

Sadin ŞAHİN

Suna ŞEKEROĞLU

Osman COŞKUN

Abdulkadir EYİDEMİR

Ramazan MADEN

Şükran GÖNÜLTAŞ

Günnur TABEL

Fadıl ÇİÇEK

Ahmet KELEŞ

İsmail AYDIN

Orhan TANATAŞ

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun İştirakiyle

Çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

 

           

 

 

 

 

 

            Toplantıda Bulunmayanlar: Hikmet TUTLU, Ümüt DAĞILMIŞGÜL

 

 

                       

            Mazeretli Olanlar:

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-504

Birleşim:

13

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  • “ Yeşilyurt Tiyatroya Doyacak” isimli Projeye ortak olunmasına dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifinin 22’ nci madde olarak Oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-505

Birleşim:

13

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  • Gedik Mahallesi 351 ada 9 nolu parselin satın alınmasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifinin 23’ ncü madde olarak Oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-506

Birleşim:

13

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  • Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planında, 5907 ada 5 nolu parsel malikinin itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Teklifinin 24’ ncü madde olarak Oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-507

Birleşim:

13

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 19 Ekim 2017 tarihli Olağan meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-508

Birleşim:

13

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 2’nci maddesi; Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 20/10/2017 tarih ve 576 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 parsel numaralı taşınmazın maliği 20/07/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 5 kat (A-5) yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Yençok=16.50 metre olarak değiştirilmesi ve bina kütlesinin işlenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmişlerdir. Konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Söz konusu alanın daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla parsel üzerine bina kitlesinin işlendiği yapılaşma koşulunun Yençok=16.50 metre; yapı yaklaşma mesafesinin doğu yönünde 9.20 metre olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan imar planı değişikliğinin plan notları ile birlikte kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 4657,26) (Fadıl ÇİÇEK ve Ahmet KELEŞ’in çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

           

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-509

Birleşim:

13

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5600 ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 3’ncü maddesi; Tecde Mahallesi 5600 ada 5 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 20/10/2017 tarih ve 577 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5600 ada 5 parsel numaralı taşınmazın maliği 05/07/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Emsal= 1.00 Yençok= 9.50 metre yapılaşma şartlarına sahip ve doğu yönünden 15 metre, batı yönünde 5 metre, kuzey yönünde 15 metre ve güney yönünde 10 metre çekme mesafelerine sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Emsal=  1.00 Bl Blok Nizam)= 3 kat, çekme mesafelerinin de doğu yönünde 15 metre, batı yönünde 5 metre, kuzey yönünde 5 metre ve güney yönünde 5 metre de olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-510

Birleşim:

13

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 4’ncü maddesi; Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 20/10/2017 tarih ve 578 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen Özel Eğitim Alanı için 11/07/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesin 08.02.2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-511

Birleşim:

13

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 5’nci maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 23/10/2017 tarih ve 579 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, tapunun Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen Özel Eğitim Alanı için 01/08/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesin 14.06.2017 tarih ve 322 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş ve buna uygun olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                             Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-512

Birleşim:

13

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Aşağıbağlar Mahallesi 5413 Ada 6 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 6’ncı maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 5413 ada 6 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair 23/10/2017 tarih ve 580 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Aşağıbağlar Mahallesi 5413 ada 6parsel numaralı taşınmazın malikleri 27/09/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Emsal=1.50, TAKS= 0.25 ve YENÇOK = Serbest yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Blok Nizam 7 kat (BL-7) TAKS=0.40 ve Emsal=1.75 olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-513

Birleşim:

13

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karakavak Mahallesi 112 Ada 4 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 7’nci maddesi; Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair 24/10/2017/2017 tarih ve 581 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Karakavak Mahallesi 112 ada 4 parsel numaralı taşınmazın maliki 27/09/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Emsal=1.40 ve Blok Nizam 5 Kat (BL=5) yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Blok Nizam 10 kat (BL-10) TAKS=0.40 olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-514

Birleşim:

13

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Aşağıbağlar Mahallesi 1190 Ada 1 Nolu Parselin Batı Bölümünün Bir Kısmının Trafo Alanı Olarak Ayrılması Yönünde Hazırlatılan İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 8’nci maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 1190 ada 1 nolu parselin batı bölümünün bir kısmının trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatılan İmar Planı tadilatı talebine dair 24/10/2017 tarih ve 582 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Aşağıbağlar Mahallesi 1190 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili olarak FEDAŞ 07/08/2017 tarih ve 5189-7135 sayılı dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunarak; söz konusu parselin batı bölümünün bir kısmının Trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

            Söz konusu bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için bölgede trafo alanı ayrılmasının elzem olduğu, teknik altyapı alanı (trafo) yeri düzenlenmesini öneren imar planı değişikliği ile Trafo yeri olarak belirlenen alanın “Etrafında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla” Kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 12188,4) oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-515

Birleşim:

13

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Hacıabdi Mahallesi 4852 Ada 2 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 9’ncu maddesi; Hacıabdi Mahallesi 4852 ada 2 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair 24/10/2017 tarih ve 583 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Hacıabdi Mahallesinde tescilli 4851 ada 1 parselin bitişiğindeki4852 ada 2 parsel numaralı taşınmazın malikleri ilgi dilekçe belediyemize başvurarak, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.05.2015 tarih ve 2165 sayılı kararında tescilli yapının bir kısmı yolda kaldığından, tescilli yapının imar adası içerisine alınmasına yönelik imar plan değişikliği ile (tescilli parselin bitişiğinde yer alan 2 numaralı parsel için) öneri yeni yapının yapı yaklaşma mesafesinin tescilli yapı parsel sınırı tarafından çekilerek hazırlanması yönünde karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda hazırlanan 4852 ada 2 numaralı parsel için tescilli parsel yönünde 3 metre yapı yaklaşma mesafesi verilerek, söz konusu parsel üzerindeki yapının doğusundaki parsele bitişik yapılaşması yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında konu ile ilgili olarak Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüş doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkanı                                               Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

07/11/2017

Sayısı:

20582433-301.05-516

Birleşim:

13

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunan alanlarda çelişkiye düşülen maddelerin Belediye Meclisimiz İmar Komisyonu tarafından değerlendirilmesi

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 10’ncu maddesi; 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı kararla Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde İlçemiz sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunan alanlarda çelişkiye düşülen maddelerin Belediye Meclisimiz İmar Komisyonu tarafından değerlendirilmesi talebine dair 25/10/2017 tarih ve 584 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Resmi Gazetede 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı kararla çıkarılan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir Yürürlüğe giren bu yönetmelikle İlçemiz sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunan alanlarda çelişkiye düşülen maddelerinde Belediye Meclisimiz İmar Komisyonu tarafından değerlendirilmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

İmar Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu;

 

Konu ile ilgili olarak 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunan alanlarda çelişkiye düşülen maddeler aşağıda belirlenmiş buna göre;

 

1-01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında, ilgili yönetmeliğin 5.maddesinin 6. Fıkrasında bulunan ‘Ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS %40’ı geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS %60’ı geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır.’ maddesinin; TAKS %60 yapılması halinde otopark alanına, siluete ve çevre düzenlenmesine göre meclisin yetkisi dâhilinde yapılacaktır.

 

2-01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında, ilgili yönetmeliğin 44.maddesinin 1.fıkrasının (b),(ç), (d) bendinde ve 2.fıkrasının (a),(b),(c) bendinde belirtilen

            b)   Katı yakıt haricindeki diğer ısıtma sistemleri kullanılan konut kullanımlı binalar için bağımsız bölüm sayısının 60’tan fazla olması halinde bir, 150’den fazla olması halinde 2 kapıcı dairesi yapılması zorunludur. İlave her 150 daire için ek bir kapıcı dairesi yapılır.

            c) Bina içinde düzenlenen kapıcı daireleri, en az brüt 50 m2’dir. Kapıcı dairelerinde, her birisi en az 9 m2 ve dar kenarı en az 2.50 metre olmak üzere 2 yatak odası ve 12 m2’den az olmamak üzere 1 oturma odası, en az 3,3 m2 mutfak ve banyo veya duş yeri ve tuvalet bulunur.

            d)   Bina dışında tertiplenen kapıcı daireleri en fazla brüt 40 m2 olmak zorundadır. Bu fıkranın (ç) bendinde yer alan &ou