2017 Yılı Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Kararları

2017 Yılı Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

18/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-427

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında;

 

 

Mehmet GÜNER

Bekir KARAKUŞ

Mehmet KARAMAN

Mehmet ÇINAR

Salih URFALI

Kadircan ESEN

Ali PALANCI

Aliseydi ÜNLÜ

Ramazan ACAR

Nurettin KARAASLAN

Ramazan ÇETİN

Murat KARAPINAR

Mehmet ŞİRECİ

Seydi ERKUŞ

Memet ÖZEN

Şahin ÖZER

Hüseyin SELÇUK

Osman COŞKUN

Abdulkadir EYİDEMİR

Dursun Cumali SUCU

Suna ŞEKEROĞLU

Meltem KAVUK

Sadin ŞAHİN

Ramazan YAKICI

Hikmet TUTLU

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Cercis TAŞDEMİR

Ramazan MADEN

Nurettin DURMAZ

Zühal DİŞER

Şükran GÖNÜLTAŞ

 

Günnur TABEL

Orhan TANATAŞ       

İsmail AYDIN

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

Ahmet KELEŞ

Fadıl ÇİÇEK

 

 

İştirakiyle çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

         
 

           

 

 

 

 

 

            Toplantıda Bulunmayanlar:

 

 

                       

            Mazeretli Olanlar:

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

18/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-428

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 05 Eylül 2017 tarihli meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

18/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-429

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5605 Ada 14 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

 

            Gündemin 2’nci maddesi; Tecde Mahallesi 5605 ada 14 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 06/09/2017 tarih ve 539 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

     Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5605 ada 14 parselin malikleri ilgi dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Parselin bir kısmına bölgede belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 70 sayılı kararı ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2017 tarih ve 132 sayılı kararı ile parselin güneydoğusunda 1100 metrekarelik alana E= 1.00 yapılaşma koşulu ile Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu verilmişti.

     Parsel için Belediye Hizmet Alanından sonra kalan ‘Konut Alanı’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.04.2017 tarih 243 sayılı kararı ile “Ticaret-Konut Alanı” olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Konut Alanı’ fonksiyonuna sahip olan söz konusu parselin yapılan değişiklik ile Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilmesini talep etmişlerdir. Konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

     Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

18/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-430

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yeşiltepe Mahallesi 5188 Ada 1,2,3 Parseller ve 5189 Ada 1,2 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

 

            Gündemin 3’ncü maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 5188 ada 1,2,3 parseller ve 5189 ada 1,2 nolu parsellerde imar planı tadilatı talebine dair 06/09/2017 tarih ve 540 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yeşiltepe ve Topsöğüt mahalleleri arasında ki ulaşımın sağlanması amacıyla köprülü üst geçit kavşağı planlanmıştır. Mevcut imar planında Yeşiltepe Mahallesi 5188 ada 1, 2, 3 parseller ve 5189 ada 1, 2 parsellerle ilgili olarak Söz konusu parsellerin cephe aldığı yolların kavşak bağlantılı tırmanma şeritleri sebebiyle yol kotunun altında kaldığından dolayı mağduriyetlerin oluştuğu bu nedenle 5188 ada 1, 2, 3 parseller ve 5189 ada 1, 2 parsellerde oluşan mağduriyetin giderilmesi yönünde Malatya Büyükşehir Belediyesince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Söz konusu alanda yapılan köprülü kavşak düzenlemesiyle bölgede yer alan söz konusu parsellerin cephe alamayacağı tespit edilmiş ve yapılan düzenleme ile ilgili olarak bahse konu 5188 ve 5189 adanın birleştirildiği ve adaların ortak yoğunluğunun alınarak E=1.50 olarak kabul edildiği ve artan nüfusa göre park alanının arttırıldığı ve ayrıca imar yollarının yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla yapılan işlemin plan tekniklerine, şehircilik ilkelerine uygun ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yapıldığı, yapılaşma koşullarının da Emsal=1.50 Yençok=24.50 yapı yaklaşma mesafelerinin plan paftasında olduğu şekilde plan notu olarak da “Binalar tabii zemin kotundan kotlandırılacaktır” şeklinde hazırlanan imar planı tadilatının kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 2372,18)  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

18/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-431

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

 

            Gündemin 4’ncü maddesi; Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 06/09/2017 tarih ve 541 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 parsel numaralı taşınmazın maliği 20/07/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 5 kat (A-5) yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Yençok=16.50 metre olarak değiştirilmesi ve bina kütlesinin işlenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmişlerdir. Konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

           

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

18/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-432

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5600 ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

 

            Gündemin 5’nci maddesi; Tecde Mahallesi 5600 ada 5 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 07/09/2017 tarih ve 542 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5600 ada 5 parsel numaralı taşınmazın maliği 05/07/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Emsal= 1.00 Yençok= 9.50 metre yapılaşma şartlarına sahip ve doğu yönünden 15 metre, batı yönünde 5 metre, kuzey yönünde 15 metre ve güney yönünde 10 metre çekme mesafelerine sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Emsal=  1.00 Bl Blok Nizam)= 3 kat, çekme mesafelerinin de doğu yönünde 15 metre, batı yönünde 5 metre, kuzey yönünde 5 metre ve güney yönünde 5 metre de olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

18/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-433

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

 

            Gündemin 6’ncı maddesi; Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 07/09/2017 tarih ve 543 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen Özel Eğitim Alanı için 11/07/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesin 08.02.2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

18/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-434

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

 

            Gündemin 7’nci maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 07/09/2017 tarih ve 544 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, tapunun Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen Özel Eğitim Alanı için 01/08/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesin 14.06.2017 tarih ve 322 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş ve buna uygun olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                                Kadircan ESEN

        Meclis Başkan                                               Kâtip                                               Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

18/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-435

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Gözene Mahallesi 36 Nolu Parselde İmar Planı Önerisi

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

 

            Gündemin 8’nci maddesi; Gözene Mahallesi 36 Nolu Parsel üzerine kurulması düşünülen “ Enerji Depolama Alanı (GES ) için 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı önerisi talebine dair 08/09/2017 tarih ve 545 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Gözene Mahallesi 36 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen “Enerji Depolama Alanı (GES)” için 09/08/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının 14.06.2017 tarih ve 327 sayılı karar ile Malatya Büyükşehir Belediyesince onaylandığı bildirilmiş ve buna uygun olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

Söz konusu parselde ''Güneş Enerjisi Santrali'' kurulmasının yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlayarak hem çevre kirliliğinin hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltması yönünde ülke ekonomisine katkıda bulunacak olması nedeniyle; alınan kurum görüşlerine uyulması şartıyla, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 28602)  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                                Kadircan ESEN

        Meclis Başkan                                               Kâtip                                               Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

18/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-436

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

 

            Gündemin 9’ncu maddesi; Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 08/09/2017 tarih ve 546 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, tapunun Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 parsel numaralı taşınmaz imar planında Ticaret Alanı fonksiyonuna ve Emsal=0.50 (E=0.50) Yençok=8.00 metre yapılaşma koşullarına sahiptir. Söz konusu parsel üzerinde imalathane fonksiyonlu tek katlı yapı yapıldığında mevcut imar planındaki yapı yaklaşma mesafelerinden dolayı, yine imar planında belirlen toplam yapı inşaat alanının tamamını kullanamadığından bahisle; parsel için verilen emsal ve maksimum yükseklik aynı kalmak koşulu ile batı yönünde ki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 7 metre olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi gerektiği bildirilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                                Kadircan ESEN

        Meclis Başkan                                               Kâtip                                               Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

18/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-437

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

İlçemiz Sınırları Dâhilinde Yapılacak Olan Binalarda Dükkân Yüksekliklerinin Belirlenmesi Yönelik Teklifi  

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

 

            Gündemin 10’ncu maddesi; İlçemiz sınırları dahilinde yapılacak olan binalarda dükkan yüksekliklerinin belirlenmesine dair 08/09/2017 tarih ve 547 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ye yetki sahası içinde bulunan imarlı alanlarda (Bitişik ve İkiz Nizamlı Yapı Alanlarında) zemin kattaki dükkân yüksekliklerinin yer yer farklılık göstermesi ile oluşan siluet bozukluklarından dolayı yeni yapılacak olan alanlarda bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş bu nedenle İlçemiz sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunan alanlarda (Bitişik ve İkiz Nizamlı Yapı Alanlarında) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3/A bendine istinaden binaların zemin katlarının dükkân olarak kullanılması öngörülen yerlerde mevcut teşekkül esas alınarak Yeşilyurt Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun dükkân yüksekliklerini belirlemede yetkilendirilmesi gerektiği bildirilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

           

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                                Kadircan ESEN

        Meclis Başkan                                               Kâtip                                               Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

18/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-438

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

 

            Gündemin 11’nci maddesi; Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 1. Etap revizyon  uygulama imar planı tadilatına dair 08/09/2017 tarih ve 548 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

     Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Karakavak mahallesi ile ilgili olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı; Malatya İdare Mahkemesinin 2016/95 Esas No ve 2017/902 sayılı karar nosu ile iptal edilmiştir. Karar sonrasında Karakavak Mahallesinde imar planları hazırlanmıştır.

     Karakavak Mahallesi ile ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediye meclisinin 15.12.2014 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ilgi yazı ile Malatya İdare Mahkemesinin 2016//95 E. Sayılı ve 2017/902 karar numarası ile “Dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

     Söz konusu Mezkûr mahkemenin 2016/95 esas sayılı ilamı ve 2017/902 karar numarası ile Karakavak Mahallesini kapsayan 145,78 ha’lık alanda yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının iptali sonrasında hazırlatılan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı’nın onaylanması gerektiği bildirilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

     İmar komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Malatya İdare Mahkemesinin 2016/95 Esas No ve 2017/902 sayılı karar nosu ile iptal edilen Karakavak mahallesi imar planının, Malatya Büyükşehir Belediye meclisinin 15.08.2017 tarih ve 461 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabul edildiği tespit edilmiştir.

            Malatya İdare Mahkemesinin 2016/95 Esas No ve 2017/902 sayılı ilamı doğrultusunda hazırlanarak onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun bir şekilde planlama esasları ve şehircilik ilkeleri yönünde hazırlanan Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı’nın kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 28599)  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                                Kadircan ESEN

        Meclis Başkan                                               Kâtip                                               Kâtip

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

18/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-439

Birleşim:

11

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 2. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

 

            Gündemin 12’nci maddesi; Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 2. Etap revizyon  uygulama imar planı tadilatına dair 11/09/2017 tarih ve 549 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

     Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Karakavak mahallesi ile ilgili olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı; Malatya İdare Mahkemesinin 2016/95 Esas No ve 2017/902 sayılı karar nosu ile iptal edilmiştir. Karar sonrasında Karakavak Mahallesinde imar planları hazırlanmıştır.

     Karakavak mahallesi ile ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediye meclisinin 15.12.2014 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ilgi yazı ile Malatya İdare Mahkemesinin 2016//95 E. Sayılı ve 2017/902 karar numarası ile ‘Dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

     Söz konusu Mezkûr mahkemenin 2016/95 esas sayılı ilamı ve 2017/902 karar numarası ile Karakavak Mahallesini kapsayan 145.78 ha’lık alanda yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının iptali sonrasında hazırlatılan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı’nın onaylanması gerektiği bildirilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

     Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Malatya İdare Mahkemesinin 2016/95 Esas No ve 2017/902 sayılı karar nosu ile iptal edilen Karakavak mahallesi imar planının, Malatya Büyükşehir Belediye meclisinin 15.08.2017 tarih ve 461 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabul edildiği tespit edilmiştir.

            Malatya İdare Mahkemesinin 2016/95 Esas No ve 2017/902 sayılı ilamı doğrultusunda hazırlanarak onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun bir şekilde planlama esasları ve şehircilik ilkeleri yönünde hazırlanan Karakavak Mahallesi 1/1000 Ölçekli 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı’nın kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 28600)  oybirliği ile karar verildi.

 

 

     Hacı Uğur POLAT