2017 Yılı Ekim Ayı 1.Oturum Toplantısı Kararları

2017 Yılı Ekim Ayı 1.Oturum Toplantısı Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-449

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

 

Mehmet GÜNER

Bekir KARAKUŞ

Mehmet KARAMAN

Mehmet ÇINAR

Salih URFALI

Kadircan ESEN

Ali PALANCI

Aliseydi ÜNLÜ

Ramazan ACAR

Nurettin KARAASLAN

Ramazan ÇETİN

Murat KARAPINAR

Mehmet ŞİRECİ

Seydi ERKUŞ

Memet ÖZEN

Şahin ÖZER

Hüseyin SELÇUK

Osman COŞKUN

Abdulkadir EYİDEMİR

Dursun Cumali SUCU

Suna ŞEKEROĞLU

Meltem KAVUK

Sadin ŞAHİN

Ramazan YAKICI

 

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Cercis TAŞDEMİR

 

Nurettin DURMAZ

Zühal DİŞER

Şükran GÖNÜLTAŞ

 

Günnur TABEL

Orhan TANATAŞ       

İsmail AYDIN

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

 

 

 

 

İştirakiyle çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

         
 

           

 

 

 

 

 

            Toplantıda Bulunmayanlar:

 

 

                       

            Mazeretli Olanlar: Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK, Ramazan MADEN, Hikmet TUTLU

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-450

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  • 12-15 Ekim tarihlerinde Ankara da yapılacak olan “ Malatya Tanıtım Günlerine” belediyemizin de katılımına dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifinin 24’ ncü madde olarak Oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-451

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  • 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı kararla Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde İlçemiz sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunan alanlarda çelişkiye düşülen maddelerin Belediye Meclisimiz İmar Komisyonu tarafından değerlendirilmesi hakkında ki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin 25’ nci madde olarak Oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-452

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  • Meclis üyelerinden Mehmet ÇINAR, Aliseydi ÜNLÜ ve Mehmet ÖZER’in İstanbul Büyükşehir Belediyesinden İş Makinesi alımına dair vermiş oldukları önerge 26’ncı madde olarak oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-453

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 18 Eylül 2017 tarihli Olağanüstü meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-454

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5605 Ada 14 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 2’nci maddesi; Tecde Mahallesi 5605 ada 14 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 19/09/2017 tarih ve 553 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

     Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5605 ada 14 parselin malikleri ilgi dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Parselin bir kısmına bölgede belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 70 sayılı kararı ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2017 tarih ve 132 sayılı kararı ile parselin güneydoğusunda 1100 metrekarelik alana E= 1.00 yapılaşma koşulu ile Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu verilmişti.

     Parsel için Belediye Hizmet Alanından sonra kalan ‘Konut Alanı’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.04.2017 tarih 243 sayılı kararı ile “Ticaret-Konut Alanı” olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Konut Alanı’ fonksiyonuna sahip olan söz konusu parselin yapılan değişiklik ile Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilmesini talep etmişlerdir. Konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

     Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-455

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 3’ncü maddesi; Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 19/09/2017 tarih ve 554 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 parsel numaralı taşınmazın maliği 20/07/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 5 kat (A-5) yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Yençok=16.50 metre olarak değiştirilmesi ve bina kütlesinin işlenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmişlerdir. Konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

           

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-456

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5600 ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 4’ncü maddesi; Tecde Mahallesi 5600 ada 5 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 19/09/2017 tarih ve 555 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5600 ada 5 parsel numaralı taşınmazın maliği 05/07/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Emsal= 1.00 Yençok= 9.50 metre yapılaşma şartlarına sahip ve doğu yönünden 15 metre, batı yönünde 5 metre, kuzey yönünde 15 metre ve güney yönünde 10 metre çekme mesafelerine sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Emsal=  1.00 Bl Blok Nizam)= 3 kat, çekme mesafelerinin de doğu yönünde 15 metre, batı yönünde 5 metre, kuzey yönünde 5 metre ve güney yönünde 5 metre de olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-457

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 5’nci maddesi; Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 20/09/2017 tarih ve 556 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen Özel Eğitim Alanı için 11/07/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesin 08.02.2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-458

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 6’ncı maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 20/09/2017 tarih ve 557 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, tapunun Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen Özel Eğitim Alanı için 01/08/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesin 14.06.2017 tarih ve 322 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş ve buna uygun olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-459

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 7’nci maddesi; Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 20/09/2017 tarih ve 558 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, tapunun Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 parsel numaralı taşınmaz imar planında Ticaret Alanı fonksiyonuna ve Emsal=0.50 (E=0.50) Yençok=8.00 metre yapılaşma koşullarına sahiptir. Söz konusu parsel üzerinde imalathane fonksiyonlu tek katlı yapı yapıldığında mevcut imar planındaki yapı yaklaşma mesafelerinden dolayı, yine imar planında belirlen toplam yapı inşaat alanının tamamını kullanamadığından bahisle; parsel için verilen emsal ve maksimum yükseklik aynı kalmak koşulu ile batı yönünde ki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 7 metre olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi gerektiği bildirilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Söz Konusu yapılan değişiklikle mevcut yapılaşma koşullarının korunduğu; yapı yaklaşma mesafelerinden batı yönünde ki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 7 metre olarak değiştirildiği, güney yönünde ise 3 metre yapı yaklaşma mesafesi eklenmesi ile söz konusu alanın daha verimli kullanımının sağlanacağı ve bu şekilde hazırlanan imar planı değişikliğinin kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 6455,5) ( Günnur TABEL, İsmail AYDIN, Orhan TANATAŞ ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-460

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

İlçemiz Sınırları Dâhilinde Yapılacak Olan Binalarda Dükkân Yüksekliklerinin Belirlenmesi Yönelik Teklifi  

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 8’nci maddesi; İlçemiz sınırları dahilinde yapılacak olan binalarda dükkan yüksekliklerinin belirlenmesine dair 21/09/2017 tarih ve 559 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ye yetki sahası içinde bulunan imarlı alanlarda (Bitişik ve İkiz Nizamlı Yapı Alanlarında) zemin kattaki dükkân yüksekliklerinin yer yer farklılık göstermesi ile oluşan siluet bozukluklarından dolayı yeni yapılacak olan alanlarda bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş bu nedenle İlçemiz sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunan alanlarda (Bitişik ve İkiz Nizamlı Yapı Alanlarında) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3/A bendine istinaden binaların zemin katlarının dükkân olarak kullanılması öngörülen yerlerde mevcut teşekkül esas alınarak Yeşilyurt Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun dükkân yüksekliklerini belirlemede yetkilendirilmesi gerektiği bildirilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

           

İlçemiz sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunan alanlarda (Bitişik ve İkiz Nizamlı Yapı Alanlarında) 03.07.2017 tarih ve 30113 sayı ile yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin F/1 bendine istinaden binaların zemin katlarının dükkân olarak kullanılması öngörülen yerlerde mevcut teşekkül esas alınarak Yeşilyurt Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun dükkân yüksekliklerini belirlemede yetkilendirilmesinin kabulüne ( Günnur TABEL, İsmail AYDIN, Orhan TANATAŞ ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

       

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-461

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Aşağıbağlar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Tadilatına İtiraz Teklifi

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 9‘ncu maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 1/1000 ölçekli revizyon  uygulama imar planı tadilatı itirazına dair 21/09/2017 tarih ve 560 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Aşağıbağlar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarını 06.06.2017 tarih 271 karar numarasıyla onaylanmıştır. Bu planlar Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.06.2017 tarih ve 365 sayılı karar numarası ile onaylanarak 21.07.2017 tarihinde Yeşilyurt Belediyesince askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içinde Aşağıbağlar Mahallesi 1566 ada 6 parsel numaralı taşınmazın maliki 18/08/2017 tarihli dilekçede yapılan itiraz ile Belediyemize başvuruda bulunarak; 21/07/2017 tarihinde askıya çıkarılan plan ve plan kararlarının düzeltilerek haksızlıkların ve eşitsizliklerin giderilmesi ve Aşağıbağlar Mahallesi 1566 ada 6 parselde kayıtlı 295 metrekare yüzölçümlü arsanın eski imar planına getirilmesinin Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

Söz Konusu hazırlanıp onaylanan Aşağıbağlar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının bölgeden gelen talepler üzerine, kentin hızla büyüyen, değişen ve bozulan dokusunda ortaya çıkan fiziksel, çevresel ve altyapısal ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde bir planlamanın yapıldığı görülmüş, Dolayısı ile onaylanan Aşağıbağlar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazın planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığından Reddine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

03/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-462

Birleşim:

12

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Mülkiyeti Belediyemize Ait Mollakasım Mahallesi 388 Ada 13 Nolu Parseldeki Taşınmaz İle Diğer Parsellerle Trampası Teklifi 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 10’ncu maddesi; Mülkiyeti Belediyemize ait Mollakasım Mahallesi 388 ada 13 nolu parseldeki taşınmaz ile diğer parsellerle trampasına dair 21/09/2017 tarih ve 561 sayılı İmar Komisyon Raporu, 26/09/2017 tarih ve 4 sayılı Hukuk İhtisas Komisyon Raporu, 12/09/2017/2017 tarih ve 3 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Mollakasım Mahallesi 388 ada 13 parsel 739,97 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 457,97 metrekaresi ile 15902245862 T.C kimlik numaralı Murat ÇOLAK’ın Mollakasım Mahallesi 387 ada 1 parselde bulunan (9416/144612) 94,16 metrekare, Mollakasım Mahallesi 388 ada 6 parselde bulunan (5568/144612) 55,68 metrekare, Mollakasım Mahallesi 389 ada 4 parselde bulunan (16042/160418) 160,42 metrekare, Mollakasım Mahallesi 389 ada 7 parselde bulunan (14771/147712) 147,71 metrekare (Toplam 457,97 metrekare) hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca karşılıklı Trampa edilip edilemeyeceği hususunun Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanması gerektiği bildirilmiş; konu incelenmek üzere İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk İhtisas Komisyonuna Havale edilmişti.

Söz konusu teklifin ilgili birimler tarafından yeniden değerlendirilmek üzere gündemden çıkarılması kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.