2017 Yılı Aralık Ayı Toplantısı

2017 Yılı Aralık Ayı Toplantısı

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/12/2017

Sayısı:

20582433-301.05-552

Birleşim:

14

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

 

Mehmet GÜNER

Mehmet ÇINAR

Mehmet KARAMAN

Ramazan ÇETİN

Salih URFALI

Kadircan ESEN

 

Ramazan YAKICI

Nurettin DURMAZ

Abdulkadir EYİDEMİR

Şahin ÖZER

Murat KARAPINAR

Ramazan MADEN

Sadin ŞAHİN

Cercis TAŞDEMİR

Nurettin KARAASLAN

Mehmet ŞİRECİ

Seydi ERKUŞ

Ali PALANCI

Osman COŞKUN

Ramazan ACAR

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Zühal DİŞER

Aliseydi ÜNLÜ

Hüseyin SELÇUK

Memet ÖZEN

Dursun Cumali SUCU

Suna ŞEKEROĞLU

Şükran GÖNÜLTAŞ

 

 

 

 

Günnur TABEL

Fadıl ÇİÇEK

Ahmet KELEŞ

Orhan TANATAŞ

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun İştirakiyle Çoğunlukla Olağan toplandı.

 

           

 

 

 

 

 

            Toplantıda Bulunmayanlar: Hikmet TUTLU, Bekir KARAKUŞ, İsmail AYDIN, Meltem KAVUK

 

 

                       

            Mazeretli Olanlar:

 

    Ramazan YAKICI                               Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                            Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/12/2017

Sayısı:

20582433-301.05-553

Birleşim:

14

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  • İkizce Mahallesi 130 ada2 nolu parselde imar planı tadilatına yönelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin 20’ nci madde olarak Oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/12/2017

Sayısı:

20582433-301.05-554

Birleşim:

14

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 09 Kasım 2017 tarihli Olağan meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/12/2017

Sayısı:

20582433-301.05-555

Birleşim:

14

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5600 ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 2’nci maddesi; Tecde Mahallesi 5600 ada 5 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 13/11/2017 tarih ve 602 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5600 ada 5 parsel numaralı taşınmazın maliği 05/07/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Emsal= 1.00 Yençok= 9.50 metre yapılaşma şartlarına sahip ve doğu yönünden 15 metre, batı yönünde 5 metre, kuzey yönünde 15 metre ve güney yönünde 10 metre çekme mesafelerine sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Emsal=  1.00 Bl Blok Nizam)= 3 kat, çekme mesafelerinin de doğu yönünde 15 metre, batı yönünde 5 metre, kuzey yönünde 5 metre ve güney yönünde 5 metre de olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Söz konusu Tecde Mahallesi 5600 ada 5 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili olarak; yapılaşma koşullarının plan paftasında olduğu gibi Emsal= 1.00, TAKS=0.35 veYençok= 9.50 metre olarak belirlendiği ve yapı mesafeleri ile ilgili Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik (Madde 26)’ e göre akaryakıt pompa, kanopi vb. ikinci derece yapılar için 5 metre şartı aranır ifadesi de göz önünde bulundurularak; ''Yapı yaklaşma sınırı; hizmet binası, servis, market ve büfe gibi yapılar için olup yeraltı, yerüstü akaryakıt ve LPG tankları, akaryakıt-LPG pompaları ve kanopi gibi yapılar parsel sınırının doğusunda 10 metreden fazla yaklaşmamak koşulu ile yapı yaklaşma mesafesi içerisinde; parsel sınırının güneyinden ve kuzeyinden 10 metreden, batısından 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile TSE standartlarına uygun olarak yapılabilir'' şeklinde hazırlanan plan notunun eklenmesinde bir sakınca bulunmadığı ve hazırlanan imar planı değişikliğinin kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 4656,41) ( Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile kabul verildi.

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/12/2017

Sayısı:

20582433-301.05-556

Birleşim:

14

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 3’ncü maddesi; Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 14/11/2017 tarih ve 603 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen Özel Eğitim Alanı için 11/07/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesin 08.02.2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/12/2017

Sayısı:

20582433-301.05-557

Birleşim:

14

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 4’ncü maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 15/11/2017 tarih ve 604 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, tapunun Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen Özel Eğitim Alanı için 01/08/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesin 14.06.2017 tarih ve 322 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş ve buna uygun olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/12/2017

Sayısı:

20582433-301.05-558

Birleşim:

14

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Aşağıbağlar Mahallesi 5413 Ada 6 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 5’nci maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 5413 ada 6 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair 16/11/2017 tarih ve 605 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Aşağıbağlar Mahallesi 5413 ada 6parsel numaralı taşınmazın malikleri 27/09/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Emsal=1.50, TAKS= 0.25 ve YENÇOK = Serbest yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Blok Nizam 7 kat (BL-7) TAKS=0.40 ve Emsal=1.75 olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/12/2017

Sayısı:

20582433-301.05-559

Birleşim:

14

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Hacıabdi Mahallesi 4852 Ada 2 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 6’ncı maddesi; Hacıabdi Mahallesi 4852 ada 2 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair 17/11/2017 tarih ve 606 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Hacıabdi Mahallesinde tescilli 4851 ada 1 parselin bitişiğindeki4852 ada 2 parsel numaralı taşınmazın malikleri ilgi dilekçe belediyemize başvurarak, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.05.2015 tarih ve 2165 sayılı kararında tescilli yapının bir kısmı yolda kaldığından, tescilli yapının imar adası içerisine alınmasına yönelik imar plan değişikliği ile (tescilli parselin bitişiğinde yer alan 2 numaralı parsel için) öneri yeni yapının yapı yaklaşma mesafesinin tescilli yapı parsel sınırı tarafından çekilerek hazırlanması yönünde karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda hazırlanan 4852 ada 2 numaralı parsel için tescilli parsel yönünde 3 metre yapı yaklaşma mesafesi verilerek, söz konusu parsel üzerindeki yapının doğusundaki parsele bitişik yapılaşması yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında konu ile ilgili olarak Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüş doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/12/2017

Sayısı:

20582433-301.05-560

Birleşim:

14

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Uç Mahallesi 4941 Ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 7’nci maddesi; Uç Mahallesi 4941 ada 5 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 20/11/2017 tarih ve 607 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Uç Mahallesi 4941 ada 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın malikleri 24/10/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 4 Kat (A-4) yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak Zemin katına otopark yapılması şartıyla kat adedinin 1 kat arttırılması ve plan notu eklenmesi amacıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Yapılan değişiklik ile herhangi bir yoğunluk artışının yapılmadığı; yapılaşma koşullarının Emsal=1.20 TAKS=0.30 olarak sabit kaldığı ve zemin kat otopark yapılmak şartıyla (A-5) Ayrık Nizam 5 Kat olarak değiştirilmesi yönünde hazırlanan plan değişikliğinin kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 4657,27) (Orhan TANATAŞ, Fadıl ÇİÇEK ile Ahmet KELEŞ’in çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile kabul verildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/12/2017

Sayısı:

20582433-301.05-561

Birleşim:

14

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

İlyas Mahallesi 71 Ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 8’nci maddesi; İlyas Mahallesi 71 ada 1 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 21/11/2017 tarih ve 608 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun İlyas Mahallesi 71 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın malikleri 09/10/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında İkiz Nizam 3 Kat (İ-3) yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak ada ayrım çizgisi değiştirilerek yapı nizamının İkiz Nizam 5 Kat (İ-5) olarak değiştirilmesini içeren uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

            Söz konusu plan değişiklinin yapılması durumunda parselde yoğunluğun artacağı ve bölgedeki plan bütünlüğünün bozulacağı ayrıca hazırlanan plan değişikliğinin planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil edeceği hususları göz önünde bulundurulduğundan hazırlatılan plan tadilatı talebinin Reddine oybirliği ile karar verildi.

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/12/2017

Sayısı:

20582433-301.05-562

Birleşim:

14

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Polis Memuru Oğuz YILDIRIM isminin verilmesi

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 9’ncu maddesi; Meclis üyelerinden Memet ÖZEN, Seydi ERKUŞ ve Mehmet GÜNER ’in 15 Temmuz Hain darbe girişimi sırasında kahramanca vatan savunmasında bulunup Gazi Unvanı alan hemşerimiz Polis Memuru Oğuz YILDIRIM isminin evinin bulunduğu İlçemiz Kiltepe Mahallesi Maldia Sokağa verilmesine dair 17/11/2017 tarih ve 14 sayılı Kent Kültürü ve Estetiği Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            07/11/2017 tarihinde Belediye Meclis toplantısında Meclis üyelerinden Mehmet ÖZEN, Seydi ERKUŞ ve Mehmet GÜNER’in vermiş oldukları yazılı önergede; 15 Temmuz Hain darbe girişimi sırasında kahramanca vatan savunmasında bulunup Gazi Ünvanı alan hemşerimiz Polis Memuru Oğuz YILDIRIM isminin evinin bulunduğu İlçemiz Kiltepe Mahallesi Maldia Sokağa verilmesi 5393 sayılı belediye kanununun 81’nci maddesi doğrultusunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

   

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/12/2017

Sayısı:

20582433-301.05-563

Birleşim:

14

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Mollakasım Mahallesi 388 Ada 13 Nolu Parselin Satışı

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 10’ncu maddesi; Mollakasım Mahallesi 388 ada 13 nolu belediyemiz ait parselin satışı hakkında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih, 59628585-756.02-668 sayılı yazısı okunarak gereği görüşüldü:

   

            İlçemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait Mollakasım Mahallesi 388 ada 13 parsel nolu taşınmaz 739,97 metrekare yüzölçümüne sahiptir. Söz konusu parsel Belediyemiz İmar Planına göre ön cepheden 5 metre, komşu parselden 3 metre, arka cepheden H/2 metre olmak şartıyla ayrık nizam 2 (İki) kat Taks/Kaks= 0,35/0,70 olan konut alanında kalmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin ( e ) bendinde belediye meclisinin görev ve yetkileri kapsamında “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek”. denildiğinden mülkiyeti Belediyemize ait Mollakasım Mahallesi 388 ada 13 parsel nolu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi hükümleri gereği Açık Teklif Usulü satışının yapılmasına, satış iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine satış yetkisinin verilmesinin kabulüne ( Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile kabul verildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/12/2017

Sayısı:

20582433-301.05-564

Birleşim:

14

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Kadiruşağı Mahallesi 178 Ada 1 Nolu Parselin Satışı

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 11’nci maddesi; Kadiruşağı Mahallesi 178 ada 1 nolu belediyemiz ait parselin satışı hakkında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih, 59628585-756.02-669 sayılı yazısı okunarak gereği görüşüldü:

   

            İlçemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait Kadiruşağı Mahallesi 178 ada 1 parsel nolu taşınmaz 8.068,00 metrekare yüzölçümüne sahiptir. Söz konusu parsel Belediyemiz İmar Planına göre plansız alanda kalmakta olup susuz tarla niteliği taşımaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin ( e ) bendinde belediye meclisinin görev ve yetkileri kapsamında “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” denildiğinden mülkiyeti Belediyemize ait Kadiruşağı Mahallesi 178 ada 1 parsel nolu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi hükümleri gereği Açık Teklif Usulü satışının yapılmasına, satış iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine satış yetkisinin verilmesinin kabulüne ( Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK ile M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğu ile kabul verildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

04/12/2017

Sayısı:

20582433-301.05-565

Birleşim:

14

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Harçlar ile ilgili ek maddeleri düzeltme

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 12’nci maddesi; Belediyemiz Meclisinin 19/10/2017 tarih ve 484 sayılı kararı ile karara bağlanan 2018 Mali Yılı Ücret Tarifesinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüzün Sehven unuttuğu ücret tarifesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/11/2017 tarih, 38299418-301.01-1706 sayılı yazısı okunarak gereği görüşüldü:

   

            NO

MESLEK

1.BÖLGE

2.BÖLGE

3.BÖLGE

RUHSAT

DENETİM

RUHSAT

DENETİM

RUHSAT

DENETİM

317

Büyükbaş Hayvan Çiftlikleri (etçil ırk-mandıracılık-damızlık sığır vs.)

3 Ⱡ

3 Ⱡ

2 Ⱡ

2 Ⱡ

1,5 Ⱡ

1,5 Ⱡ

318

Küçükbaş Hayvan Çiftlikleri (damızlık koyun-keçi vs.)

3 Ⱡ

3 Ⱡ

2 Ⱡ

2 Ⱡ

1,5 Ⱡ

1,5 Ⱡ

319

Kanatlı Hayvan Çiflikleri (tavuk-piliç-hindi-kaz vs.)

3 Ⱡ

3 Ⱡ

2 Ⱡ