2017 Yılı Ağustos Ayı Meclis Kararları

2017 Yılı Ağustos Ayı Meclis Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/08/2017

Sayısı:

20582433-301.05-375

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında,

 

 

Mehmet GÜNER

Nurettin KARAASLAN

Mehmet KARAMAN

Mehmet ÇINAR

Salih URFALI

Kadircan ESEN

Ali PALANCI

Aliseydi ÜNLÜ

Mehmet ŞİRECİ

Seydi ERKUŞ

Ramazan ÇETİN

Bekir KARAKUŞ

Hüseyin SELÇUK

Osman COŞKUN

Memet ÖZEN

Şahin ÖZER

Suna ŞEKEROĞLU

Meltem KAVUK

Abdulkadir EYİDEMİR

Dursun Cumali SUCU

Hikmet TUTLU

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Sadin ŞAHİN

Ramazan YAKICI

Nurettin DURMAZ

 

 

 

Murat KARAPINAR

Şükran GÖNÜLTAŞ

Günnur TABEL

Orhan TANATAŞ       

İsmail AYDIN

Fadıl ÇİÇEK

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

 

           

 

 

 

 

 

            Toplantıda Bulunmayanlar: Zühal DİŞER, Cercis TAŞDEMİR, Ramazan MADEN, Ramazan ACAR, Ahmet KELEŞ

 

 

                       

            Mazeretli Olanlar:

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/08/2017

Sayısı:

20582433-301.05-376

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  • Kadro İptal ve İhdası hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi 18’ nci madde olarak Oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/08/2017

Sayısı:

20582433-301.05-377

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  • İller Bankasından kredi kullanılması için Yetki verilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi 19’ncu madde olarak Oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/08/2017

Sayısı:

20582433-301.05-378

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gündeme İlaveler

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

  • Sözleşmeli Kadroların Ücretinin belirlenmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi 20’nci madde olarak Oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/08/2017

Sayısı:

20582433-301.05-379

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 07 Temmuz 2017 tarihli meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/08/2017

Sayısı:

20582433-301.05-380

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Gedik Mahallesi 215 Ada 71, 72 ve 73 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

           

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 2’nci maddesi; Gedik Mahallesi 215 ada 71, 72 ve 73 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı talebine dair 10/07/2017 tarih ve 523 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan Gedik Mahallesi 215 ada 71,72 ve 73 parsel numaralı taşınmazların maliki 20/01/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak söz konusu parseller ile ilgili olarak; mülga Gündüzbey Belediyesi ile mülga Yeşilyurt Belediyesinin yapmış olduğu imar plan sınırlarının çakıştığı alanda kaldığından bahisle; imar adasının kenarında yer alan dere yatağı hizasında bulunan imar yolunun yeninden düzenlenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

konu ile ilgili olarak DSİ 92.Şube Müdürlüğüne görüş sorulmuş ancak herhangi bir cevap yazısı gelmemiştir. Konu ile ilgili olarak gerek DSİ92.Şube Müdürlüğünden gelecek olan görüş ve gerekse Belediyemizin yapacağı Revizyon imar planı çalışmalarında değerlendirilmek üzere konunun gündemden çıkarılmasının kabulüne (Fadıl ÇİÇEK’in çekimser kaldığı oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi..

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/08/2017

Sayısı:

20582433-301.05-381

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Aşağıbağlar Mahallesi 2000 Ada 1, 2, 6 ve 7 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 3’ncü maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 2000 ada 1, 2, 6 ve 7 nolu parsellerde İmar Planı tadilatı talebine dair 11/07/2017 tarih ve 524 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

 

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Aşağıbağlar Mahallesi 2000 ada 1,2,6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların malikleri 02/03/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 4 kat (A-4) TAKS=0.30 KAKS=1.20 yapılaşma şartlarına sahip olan 2000 ada 1ve 2 nolu parseller ile Emsal 1.20 Yençok=24.50 yapılaşma şartlarına sahip olan 2000 ada 6 ve 7 parsellerin ortasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılması ve Emsal=1.20 Yençok=30.50 olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar Komisyonumuza havale edilmişti.

 

            Söz konusu parselleri tevhid edebilmek için ada ayrım çizgisinin kaldırılması ile daha fazla yeşil alan oluşacağı; yapılaşma koşullarından yoğunluğun sabit tutularak Emsal=1.20 Yençok=25.50 olarak, yapı yaklaşma mesafelerinin ise plan paftasında olduğu şekilde hazırlanan imar planı tadilatının kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 4657,25) (Günnur TABEL, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK ve Orhan TANATAŞ’ın çekimser kaldığı oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/08/2017

Sayısı:

20582433-301.05-382

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Çilesiz Mahallesi 5410 Ada 17 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 4’ncü maddesi; Çilesiz Mahallesi 5410 ada 17 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 12/07/2017 tarih ve 525 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

   

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Çilesiz Mahallesi 5410 ada 17 parsel numaralı taşınmazın malikleri 31/03/2017 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak mevcut imar planında “Konut Alanında’ bulunan E=1.50, TAKS=0.25 ve Yençok= Serbest yapı” hakkına sahip olan taşınmazın güneyinde yer alan tescilli yapı Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2016 tarih ve 3053 sayılı kararıyla koruma alanı olarak belirlenmiştir. Bu koruma alanı bahse konu parselin güney kısmını da kapsadığı için yapı yüksekliği ve yapılaşma şeklini kısıtladığından bahisle; bu sorunu giderecek plan notu eklenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonumuza havale edilmişti.

 

Talep hakkında Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüş doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/08/2017

Sayısı:

20582433-301.05-383

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yakınca Mahallesi 515 Ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 5’nci maddesi; Yakınca Mahallesi 515 ada 1 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair 13/07/2017 tarih ve 526 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yakınca Mahallesi 515 ada 1 parsel malikinin sahibi 26/05/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talebinde bulunmuş, parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ‘Konut Alanı’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2015 tarih 64 sayılı kararı ile “Eğitim Tesis Alanı” olarak değiştirildiği, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Gelişme Konut Alanı’ fonksiyonuna sahip olan söz konusu parselin yapılan değişiklik ile Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Eğitim Tesis Alanı” olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere imar komisyonumuza havale edilmişti.

Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/08/2017

Sayısı:

20582433-301.05-384

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5605 Ada 14 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 6’ncı maddesi; Tecde Mahallesi 5605 ada 14 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 14/07/2017 tarih ve 527 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

     Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5605 ada 14 parselin malikleri 13/06/2017 tarihli dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Parselin bir kısmına bölgede belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 70 sayılı kararı ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2017 tarih ve 132 sayılı kararı ile parselin güneydoğusunda 1100 metrekarelik alana E= 1.00 yapılaşma koşulu ile Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu verilmiştir.

     Parsel için Belediye Hizmet Alanından sonra kalan ‘Konut Alanı’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.04.2017 tarih 243 sayılı kararı ile “Ticaret-Konut Alanı” olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Konut Alanı’ fonksiyonuna sahip olan söz konusu parselin yapılan değişiklik ile Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilmesini yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere imar komisyonumuza havale edilmişti.

     Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/08/2017

Sayısı:

20582433-301.05-385

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yeşiltepe Mahallesi 5188 Ada 1,2,3 Parseller ve 5189 Ada 1,2 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 7’nci maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 5188 ada 1,2,3 parseller ve 5189 ada 1,2 nolu parsellerde imar planı tadilatı talebine dair 17/07/2017 tarih ve 528 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yeşiltepe ve Topsöğüt mahalleleri arasında ki ulaşımın sağlanması amacıyla köprülü üst geçit kavşağı planlanmıştır. Mevcut imar planında Yeşiltepe Mahallesi 5188 ada 1, 2, 3 parseller ve 5189 ada 1, 2 parsellerle ilgili olarak Söz konusu parsellerin cephe aldığı yolların kavşak bağlantılı tırmanma şeritleri sebebiyle yol kotunun altında kaldığından dolayı mağduriyetlerin oluştuğu bu nedenle 5188 ada 1, 2, 3 parseller ve 5189 ada 1, 2 parsellerde oluşan mağduriyetin giderilmesi yönünde Malatya Büyükşehir Belediyesince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden imar planı tadilatının ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/08/2017

Sayısı:

20582433-301.05-386

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Park İsmi Verilmesi

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 8’nci maddesi; İlhan AKINCI isminin ilçemiz sınırları dahilinde mevcut parklardan birine verilmesine dair Park ve Bahçeler Müdürlüğü teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince; çalışmalarını tamamlayarak, Başkanlık makamına tevdi edilmek üzere; Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havalesine; yapılan oylamada katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/08/2017

Sayısı:

20582433-301.05-387

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

9.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Yardım

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 9'ncu maddesi; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün İnönü Üniversitesinde düzenlenecek olan 9. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda konuklara ikram edilecek yemek,Ulaşım ve Konaklama giderlerinin karşılanmasına dair 26/07/2017 tarih ve 42671251-821.99/235 sayılı yazısı ve eki evrak okunarak gereği görüşüldü.

            İnönü Üniversitesinde 02 – 04 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 9.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu projesinde sempozyuma katılacak olan konuklara ikram edilecek yemek, Ulaşım ve Konaklama giderlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’nci maddesini ( c) bendi ve 60’ncı maddesinin (n) bendi gereğince belediyemiz bütçesinden ödenmesinin kabulüne (Günnur TABEL, İsmail AYDIN, Fadıl ÇİÇEK ve Orhan TANATAŞ’ın çekimser kaldığı oylamada ) katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/08/2017

Sayısı:

20582433-301.05-388

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 11’nci maddesi; Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince; Eylül ayı Meclis toplantısında görüşülmesi için, çalışmalarını tamamlayarak, Başkanlık makamına tevdi edilmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine; yapılan oylamada katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

01/08/2017

Sayısı:

20582433-301.05-389

Birleşim:

9

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5600 ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 12’nci maddesi; Tecde Mahallesi 5600 ada 5 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince; Eylül ayı Meclis toplantısında görüşülmesi için, çalışmalarını tamamlayarak, Başkanlık makamına tevdi edilmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine; yapılan oylamada katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Bekir KARAKUŞ

      Meclis Başkan V.           &nb