Birim Müdürleri

resim

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

resim

Mâlî Hizmetler Müdürü

resim

Muhtarlık İşleri Müdürü

resim

Özel Kalem Müdürü

resim

Park Bahçeler Müdürü

resim

Sıfır Atık Müdürü