02.04 2018

696 SAYILI KHK GEREĞİNCE BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNE GEÇİŞLERİ YAPILAN PERSONEL LİSTESİ

696 SAYILI KHK GEREĞİNCE BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNE GEÇİŞLERİ YAPILAN PERSONEL LİSTESİ

696 SAYILI KHK GEREĞİNCE BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNE GEÇİŞLERİ YAPILAN PERSONEL LİSTESİ

İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ İLAN METNİ

 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 126 ncı maddesi ile 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 20 nci ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları belirleyen tebliğin 28 inci maddelerinde il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 inci madde hükümleri kapsamında hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin bu idarelerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olduğu şirketlerde işçi statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

   Ek-1 de isimleri belirtilen Hizmet Alımı personelleri ilgili kanun maddesi gereğince Yeşilyurt Belediyesi Personel A.Ş. bünyesine İşçi Statüsüne geçişleri 01.04.2018 tarihi itibariyle gerçekleştirilecektir.

 

AÇIKLAMA: İlana çıkılan bu listede Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması değerlendirmesi henüz sonuçlandırılmamıştır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması sonucunda işçi statüsüne geçirilmeye engel hali olanların işçi statüsüne geçirilme işlemleri işe başlamış olsa dahi iptal edilecektir.

 

EK-1 Yeşilyurt Belediyesi Personel A.Ş.