22.11 2015

Uç Mahallesi İmar Plan Değişikliği

Uç Mahallesi İmar Plan Değişikliği

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

          Uç Mahallesi 4944 ada 8 ve 9 numaralı parsellere ait Yeşilyurt Belediye Meclisinin 01/09/2015 tarih ve 150 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/10/2015 tarih ve 518 sayılı kararı  ile onaylanmıştır.

          Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.malatyayesilyurt.bel.tr internet sitesinde      06/11/2015 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

Uç Mahallesi İmar Plan Değişikliği