18.10 2016

İnönü Mahallesi 3792 Ada 4 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği

 İnönü Mahallesi 3792 Ada 4 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

 

 

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

         İnönü Mahallesi 3792 ada 4 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 01/07/2016 tarih ve 155 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/08/2016 tarih ve 450 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

         Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 12/10/2016 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                                                                                                              İLAN OLUNUR

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

         İnönü Mahallesi 3792 ada 4 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 01/07/2016 tarih ve 155 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/08/2016 tarih ve 450 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

         Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 12/10/2016 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                      

 İnönü Mahallesi 3792 Ada 4 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği