26.05 2014

Asansörlerin Yıllık Kontrolü İle İlgili Duyuru

Asansörlerin Yıllık Kontrolü İle İlgili Duyuru

5 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesi ‘Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibariyle ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından A Tipi Muayene Kuruluşuna yaptırılır.’ şeklindedir.

İlgili yasa gereği, A tipi muayene kuruluşu ile Belediyemiz arasında imzalanacak görevlendirme sözleşmesi ile hizmet süresi bir yılı doldurmuş olan asansörlerin yıllık kontrol işi uygun görülen A Tipi muayene kuruluşuna verilecektir.

Belediyemiz tarafından uygun görülen A tipi muayene kuruluşu ile hizmet sözleşmesi imzalanarak,  asansörlerin yıllık kontrol işlemi A  tipi muayene kuruluşuna verilecek yetki ile gerçekleştirilecektir.

A Tipi muayene kuruluşu yetki belgesine sahip firmalar, firma tanıtım dosyaları ile birlikte 01/06/2014 tarihine kadar Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. 

FİRMA TANITIM DOSYASINDA BULUNULMASI GEREKEN EVRAKLAR:

  1. A Tipi Muayene Kuruluşu yeterlilik belgesi
  2. Kuruluşun sahip olduğu akreditasyon kapsamı
  3. Periyodik kontrol ve muayene kurallarını kapsayacak şekilde düzenlenen mesleki sorumluluk sigorta evrakları
  4. Kuruluş bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve muayene personel sayısı ve personele ait bilgi ve belgeler
  5. Periyodik kontrol ücretini bildirir belge
  6. Periyodik kontrolde kullanmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın genel durumunu belirtir belgeler.

 

Asansörlerin Yıllık Kontrolü İle İlgili Duyuru