22.10 2014

Asansör Bakım Talimatı

Asansör Bakım Talimatı

SAYIN YÖNETİCİ/BİNA SORUMLUSU;


                Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete de yayımlan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmenliği kapsamında, YEŞİLYURT  Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  arasında imzalanan protokol gereği, binanızda bulunan asansörün(lerin)  periyodik muayenesi Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  tarafından yapılacaktır.


            Söz konusu Yönetmeliğin 9.Maddesi 1.fıkrası amir hükmüne göre kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile asansörlerin yıllık kontrolünü yaptırmaktan ve yine Yönetmeliğin 10. Maddesi gereği   yıllık kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibinden ve yıllık kontrol ücretinin yatırılmasından, bina yöneticisi sorumlu tutulmuştur.  Bu bağlamda asansör periyodik muayene başvurularının bina yöneticisi tarafından yapılması gerekmektedir.


            İlgili Yönetmelik  muayenede bakımcı firmanın muayeneye nezaret etmesini şart koşmaktadır. Yönetmeliğin 11.maddesi gereği  bina sorumlusu tarafından asansörün kontrolüne izin verilmediği durumlarda veya asansörü monte eden veya onun yetkili servisinin (bakım firması) muayene heyetine katılmaması durumunda, periyodik muayenenin yapılamayacağını ve bu durumdaki asansörlerin tespiti ile ilgili idare tarafından asansörlerin kullanım dışı bırakılacağı hüküm altına almıştır.


           
          Asansörlerinizin yıllık periyodik muayeneleri yapılmadan kullanım dışı bırakılmaması ve  yıllık kontrollerinin yapılması için bina sorumlusu tarafından ivedilikle aşağıda adresi belirtilen  Türk Standartları Enstitüsüne (TSE)'ye başvuru yapması   gerekmektedir. Asansör yıllık periyodik muayene müracaatı, müracaat formu ile elden yapılabileceği gibi, TSE'nin ''http://asansor.tse.org.tr'' linkinden online olarak ta  yapılabilir. Yönetmeliğe aykırı ve kullanımda olan asansörlerden kaynaklı can ve mal kayıplarında apartman yöneticisinin HUKUKEN doğrudan sorumlu olacağını da hatırlatarak konunun önemi için gereğini bilgilerinize rica ederiz.

         

  

TSE MALATYA ASANSÖR PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ   

TEL:0422 237 56 34                          Fax:0422 237 56 36

       0422 237 56 35

E-posta: malatya@tse.org.tr
ADRES: 1 .Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Yolu MALATYA