03.10 2018

Yeşiltepe ve Bostanbaşı Mahalleleri İmar Planı Değişikliği

Yeşiltepe ve Bostanbaşı Mahalleleri İmar Planı Değişikliği

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Yeşiltepe Mahallesi 3363 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği,  Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09/08/2018 tarih ve 359 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/09/2018 tarih ve 583 sayılı kararı,  Boştanbaşı Mahallesi 2057 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarih ve 317 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2018 tarih ve 486 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişiklikleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 27/09/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

Yeşiltepe ve Bostanbaşı Mahalleleri İmar Planı Değişikliği Yeşiltepe ve Bostanbaşı Mahalleleri İmar Planı Değişikliği