21.05 2018

Yeşiltepe Mahallesi İmar Planı Değişikliği

Yeşiltepe Mahallesi İmar Planı Değişikliği

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Yeşiltepe Mahallesi 4620 ada 4 parsel numaralı taşınmaza ait Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/03/2018 tarih ve 97 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2018 tarih ve 186 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 30/04/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR