12.06 2018

Yakınca Mahallesi İmar Planı Değişikliği

Yakınca Mahallesi İmar Planı Değişikliği

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Yakınca Mahallesi 537 Ada 6 Parsel numaralı taşınmaza ait Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/04/2018 tarih ve 182 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 264 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 23/05/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR