24.11 2017

Yakınca Mahallesi İmar Plan Değişikliği

Yakınca Mahallesi İmar Plan Değişikliği

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Yakınca Mahallesi 392 ada 7 parsele ait uygulama imar planı değişikliği Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/06/2017 tarih ve 275 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/09/2017 tarih ve 501 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 24/10/2017 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

Yakınca Mahallesi İmar Plan Değişikliği