Yakınca Mahallesi 477 Ada 3 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği

Yakınca Mahallesi 477 Ada 3 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Yakınca Mahallesi 477 ada 3 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği 09/03/2021 tarih ve 3606 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek-3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi çerçevesinde onaylanan imar planları 10.03.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Onaylanan İmar Planı değişiklikleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 19/03/2021 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

 

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2021, Cuma