12.06 2018

Tecde Mahallesi İmar Planı Değişikliği

Tecde Mahallesi İmar Planı Değişikliği

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Tecde 5549 Ada 1 ve 2 Parsel, 5672 Ada 1 ve 3 Parsel numaralı taşınmazlara ait Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04/05/2018 tarih ve 240 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarih ve 314 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 16/05/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR