12.06 2018

Tecde Mahallesi İmar Planı Değişikliği

Tecde Mahallesi İmar Planı Değişikliği

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Tecde Mahallesi 5606 Ada 1,2,3,4,5,6 Parsel numaralı taşınmazlara ait Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/02/2018 tarih ve 42 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 263 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 23/05/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR