24.11 2017

Tecde Mahallesi İmar Plan Değişikliği

Tecde Mahallesi İmar Plan Değişikliği

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Tecde Mahallesi 5625 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlara ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/10/2017 tarih ve 465 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2017 tarih ve 575 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 06/11/2017 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

Tecde Mahallesi İmar Plan Değişikliği