06.08 2018

Koyunoğlu, Yakınca, Tecde ve Karakavak Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri

Koyunoğlu, Yakınca, Tecde ve Karakavak Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Koyunoğlu Mahallesi 4752 ada 7 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği,  Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04/05/2018 tarih ve 235 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/06/2018 tarih ve 409 sayılı kararı, Yakınca Mahallesi 531 Ada 3 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 215 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2018 tarih ve 343 sayılı kararı, Tecde ve Karakavak Mahallelerinde Trafo alanlarının ayrılmasına ait imar planı değişikliği Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04/05/2018 tarih ve 243 sayılı kararı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2018 tarih ve 342 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişiklikleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 25/07/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

Koyunoğlu, Yakınca, Tecde ve Karakavak Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri Koyunoğlu, Yakınca, Tecde ve Karakavak Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri Koyunoğlu, Yakınca, Tecde ve Karakavak Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri Koyunoğlu, Yakınca, Tecde ve Karakavak Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri Koyunoğlu, Yakınca, Tecde ve Karakavak Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri Koyunoğlu, Yakınca, Tecde ve Karakavak Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri Koyunoğlu, Yakınca, Tecde ve Karakavak Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri