19.07 2018

Kaynarca Karakavak Gedik Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri

Kaynarca Karakavak Gedik Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Kaynarca Mahallesi 5785 ada 2 parsel, 5802 ada 1 parsel, 5803 ada 1 parsel ve 5804 ada 2, 3, 4, 5 parsel numaralı taşınmazlara ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04/05/2018 tarih ve 242 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarih ve 315 sayılı kararı, Karakavak Mahallesi 5945 ada 11 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04/05/2018 tarih ve 236 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2018 tarih ve 345 sayılı kararı, Gedik Mahallesi 351 ada 1, 8, 9 parsel, 193 ada 295, 296 parsel, 350 ada 3 parsel numaralı taşınmazlara ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 204 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2018 tarih ve 341 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 09/07/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

Kaynarca Karakavak Gedik Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri Kaynarca Karakavak Gedik Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri Kaynarca Karakavak Gedik Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri