26.03 2018

Karakavak Mahallesi İmar Planı Değişikliği

Karakavak Mahallesi İmar Planı Değişikliği

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Karakavak Mahallesi 5920 ada 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlara ait Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09/02/2018 tarih ve 72 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/02/2018 tarih ve 89 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 21/03/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

                      İLAN OLUNUR