30.07 2018

İnönü, Karakavak, Topsöğüt Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri

İnönü, Karakavak, Topsöğüt Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

İnönü Mahallesi 5498 ada 14 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarih ve 313 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2018 tarih ve 484 sayılı kararı,  Karakavak Mahallesi 5478 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarih ve 318 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2018 tarih ve 485 sayılı kararı,  Topsöğüt Mahallesi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarih ve 285 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2018 tarih ve 480 sayılı kararı, Topsöğüt Mahallesi 2. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarih ve 286 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2018 tarih ve 481 sayılı kararı, Topsöğüt Mahallesi 3. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarih ve 287 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2018 tarih ve 482 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişiklikleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 20/07/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

İnönü, Karakavak, Topsöğüt Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri İnönü, Karakavak, Topsöğüt Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri İnönü, Karakavak, Topsöğüt Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri İnönü, Karakavak, Topsöğüt Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri İnönü, Karakavak, Topsöğüt Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri