11.04 2018

İkizce Mahallesi İmar Planı Değişikliği

İkizce Mahallesi İmar Planı Değişikliği

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

İkizce Mahallesi 130 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ait Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02/01/2018 tarih ve 22 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2018 tarih ve 62 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 02/04/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR