12.06 2018

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi İmar Planı Değişikliği

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi İmar Planı Değişikliği

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisindeki plan notlarının düzenlenmesine ve 1. Etap Kentsel Dönüşüm Proje alanının vaziyet planındaki yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ait Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/04/2018 tarih ve 180 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 255 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 23/05/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR