12.01 2018

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi İmar Plan Değişikliği

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi İmar Plan Değişikliği

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na yönelik hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09/11/2017 tarih ve 544 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 24/11/2017 tarih ve 650 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 19/12/2017 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR