05.09 2018

Hıroğlu, Kaynarca, Yakınca ve Koyunoğlu Mahalleleri İmar Plan Değişiklikleri

Hıroğlu, Kaynarca, Yakınca ve Koyunoğlu Mahalleleri İmar Plan Değişiklikleri

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Hıroğlu Mahallesi 249 ada 156 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği,  Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/04/2018 tarih ve 144 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/08/2018 tarih ve 497 sayılı kararı, Kaynarca Mahallesi 6047 Ada 4 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarih ve 291 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2018 tarih ve 479 sayılı kararı, Koyunoğlu Mahallesi 655 Ada 467 ve 469 numaralı taşınmazlara ait imar planı değişikliği Yeşilyurt Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarih ve 336 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/08/2018 tarih ve 542 sayılı kararı, Yakınca Mahallesi 383 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09/08/2018 tarih ve 361 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/08/2018 tarih ve 544 sayılı kararı, Yakınca 396 Ada 6 Parsel numaralı taşınmaza ait Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09/08/2018 tarih ve 363 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/08/2018 tarih ve 541 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişiklikleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 15/08/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

Hıroğlu, Kaynarca, Yakınca ve Koyunoğlu Mahalleleri İmar Plan Değişiklikleri Hıroğlu, Kaynarca, Yakınca ve Koyunoğlu Mahalleleri İmar Plan Değişiklikleri Hıroğlu, Kaynarca, Yakınca ve Koyunoğlu Mahalleleri İmar Plan Değişiklikleri Hıroğlu, Kaynarca, Yakınca ve Koyunoğlu Mahalleleri İmar Plan Değişiklikleri Hıroğlu, Kaynarca, Yakınca ve Koyunoğlu Mahalleleri İmar Plan Değişiklikleri