05.09 2018

Haci Abdi Mahallesi İmar Planı Değişikliği

Haci Abdi Mahallesi İmar Planı Değişikliği

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Hacıabdi Mahallesi 4852 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği,  Yeşilyurt Belediye Meclisinin 05/06/2018 tarih ve 258 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2018 tarih ve 478 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 15/08/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

Haci Abdi Mahallesi İmar Planı Değişikliği