26.03 2018

Çilesiz Mahallesi İmar Değişikliği

Çilesiz Mahallesi İmar Değişikliği

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Çilesiz Mahallesi 5405 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ait Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02/01/2018 tarih ve 20 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2018 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 16/03/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

                      İLAN OLUNUR