26.03 2018

Cihadiye Mahallesi İmar Planı Değişikliği

Cihadiye Mahallesi İmar Planı Değişikliği

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 parsel numaralı taşınmaza ait Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02/01/2018 tarih ve 12 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2018 tarih ve 63 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 16/03/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

                      İLAN OLUNUR