27.06 2018

Aşağıbağlar Mahallesi İmar Planı Değişikliği

Aşağıbağlar Mahallesi İmar Planı Değişikliği

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Aşağıbağlar Mahallesi 1190 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ait uygulama imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/04/2018 tarih ve 149 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarih ve 303 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 22/06/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR