27.06 2018

Aşağıbağlar Bostanbaşı İkizce İnönü Şifa Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri

Aşağıbağlar Bostanbaşı İkizce İnönü Şifa Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Aşağıbağlar Mahallesi 5413 ada 8 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği,  Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/02/2018 tarih ve 46 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarih ve 309 sayılı kararı, Bostanbaşı Mahallesi 157 Ada 7 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/04/2018 tarih ve 176 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2018 tarih ve 325 sayılı kararı, İkizce Mahallesi 130 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/04/2018 tarih ve 138 sayılı kararı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarih ve 304 sayılı kararı,  İnönü Mahallesi 1197 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği,  Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/04/2018 tarih ve 145 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarih ve 310 sayılı kararı, Şifa Mahallesi 580 Ada 132,148,149,537 ve 540 parsel numaralı taşınmazlara ait imar planı değişikliği Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/04/2018 tarih ve 148 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih  ve 261 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 13/06/2018 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR

 

 

Aşağıbağlar Bostanbaşı İkizce İnönü Şifa Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri Aşağıbağlar Bostanbaşı İkizce İnönü Şifa Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri Aşağıbağlar Bostanbaşı İkizce İnönü Şifa Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri Aşağıbağlar Bostanbaşı İkizce İnönü Şifa Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri Aşağıbağlar Bostanbaşı İkizce İnönü Şifa Mahalleleri İmar Planı Değişiklikleri